Vår politik

Linköping är en bra kommun att växa upp och leva i. Men Linköping kan bli ännu bättre. Vårt mål är en sammanhållen kommun där alla ska ha möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Vi vill se ett jämlikt samhälle där klass, kön eller etnicitet inte påverkar dina förutsättning för en gott liv. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Vi vill bygga ett Linköping där varje människa kan utvecklas som individ, råder över sitt eget liv och har möjlighet att påverka samhället omkring sig. Ett samhälle som är rättvist och som undanröjer hinder för människors utveckling och som ger alla, oavsett bakgrund möjlighet att nå sin fulla potential.

Linköping byggs bäst genom samarbete, där alla arbetar och bidrar efter förmåga och får stöd efter behov. Välfärden ska finnas för alla när behovet finns. Förskolan och skolan rustar våra unga inför framtidens arbetsmarknad och ger dem förutsättningar för framtiden. Därför måste kunskapsresultaten höjas än mer. Inom äldreomsorgen finns engagerad och kompetent personal som tar hand om våra äldre när extra hjälp behövs. Men en bra äldreomsorg kan bli ännu bättre. Därför höjer vi kvaliteten med högre bemanning och högre andel i kommunal regi.

Samtidigt bygger vi bostäder som aldrig förr i Linköpings kommun. Inte ens under miljonprogrammets dagar byggdes det så här mycket i Linköping. I valrörelsen lovade vi att 1 000 bostäder skulle byggas per år. 2016 färdigställdes 1055 bostäder i Linköping och till och med augusti 2017 har över 1 500 bostäder färdigställts, vilket behövs i vår kommun efter år av bostadsbrist.

Vi höjer ambitionerna för Linköping, för vi vet att en sammanhållen kommun är en bättre kommun. För alla.

 

facebook Twitter Email