SD kan bli vågmästare i Linköping

Linköping riskerar att bli en kommun där Alliansen styr i minoritet och blir beroende av Sverigedemokraterna. Särskilt förvånande är att Liberalerna och Centerpartiet svikit löftet om att inte göra sig beroende av SD.

Linköping har historiskt haft styren över blockgränserna, med politiska företrädare som satt kommunens bästa före den egna prestigen. Den ordningen tycks vara på väg att frångås eftersom Alliansen vill styra i minoritet och därmed gör sig beroende av SD. – Vi är särskilt förvånade över att L och C redan svikit löftet om att inte…

Läs mer

Öppet brev till Moderaterna i Linköping

Linköpings äldre förtjänar svar – vilka boenden ska privatiseras?

I Corren den 10 augusti avslöjar Moderaterna i Linköping en del av sin plan för äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Linköping kommer privatiseras om Linköping får ett moderat styre. Fredrik Lundén säger att 30 procent av äldreomsorgen ska bedrivas i kommunal regi – det innebär att hälften av de i dag kommunala boendena kommer att privatiseras. Det är…

Läs mer

Hur ska Linköpings äldreomsorg styras?

Ett moderatlett styre i kommunen efter valet innebär att all äldreomsorg kommer upphandlas.

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019 visar planer på besparingar inom äldreomsorgen och utökade privatiseringar. Moderaterna skriver att de vill konkurrensutsätta äldreomsorgen mer för att minsta kostnaderna. Kristdemokraterna vill spara 11 miljoner kronor genom att öka upphandlingarna. – Vi socialdemokrater vill att majoriteten av äldreomsorgen ska drivas kommunalt. Vi vill se så lite vinstintressen som…

Läs mer

Fem nya trygghetsboenden i Linköping

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre ska brytas och tryggheten öka. Därför går Socialdemokraterna i Linköping till val på fem nya trygghetsboenden i kommunen där spadtag ska tas under nästa mandatperiod.

Allt för många äldre i Linköping lider av ofrivillig ensamhet något som ofta leder till ökad otrygghet. Därför vill vi öka antalet trygghetsboenden för att ge fler äldre ett boendealternativ som innebär att man har sitt eget boende, samtidigt som viss service finns. – Vi behöver fortsätta satsa på de äldre i Linköping och utveckla…

Läs mer
facebook Twitter Email