Partikongress 2019

Här kommer information om partikongressen 2019 samlas och uppdateras med information löpande. 2019 års ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars i Örebro.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program som partistyrelsen föreslår. Dessa kommer ut på remiss i partiorganisationen under hösten.

Ombudsval i Linköping – viktiga datum

25 oktober: Nomineringsstopp för ombud

15 november: Utfrågning av ombudskandidaterna och möjlighet att rösta i ombudsvalet.

26 november: Representantskap med möjlighet att rösta i ombudsvalet.

6 december: Partistyrelsen har sammanfattat alla synpunkter som inkommit under Öppet forum och utkommer med en remisshandling. Den 6 december inbjuds därför alla medlemmar att delta i arbetet med att ta fram ett yttrande för S i Linköping.

facebook Twitter Email