Kristina Edlund

Som socialdemokrat vill jag se ett Linköping som håller ihop. Ett tryggt Linköping, där människor möts och där vi hjälps åt för att göra varandra starkare.

Linköping är en bra kommun med stigande kunskapsresultat i skolan, sjunkande arbetslöshet och färre personer som behöver försörjningsstöd. Vår tillväxt är hög men vi kan inte luta oss tillbaka. Som kommunstyrelsens ordförande vill jag leda arbetet att bygga Linköping starkt för framtiden. Linköping ska bli en sammanhållen kommun som ger alla människor möjligheten att själva forma sina liv.

Kristina Edlund 

Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun

facebook Twitter Email