Representantskap 26 februari

Representantskap 26 februari

25 Feb - 26 Feb KL: 18:00 - 19:00

Välkommen till en något annorlunda mötesmåndag 26 februari.

  • Dag: Måndag 26 februari
  • Plats: Stadshuset, fullmäktigesalen
  • Tid: 17.00 Kommunala budgetarbetet tillsammans med kommunfullmäktigegruppen.
  • Tid: 18.00-19.00 Representantskapet sammanträder (se mötesinnehåll nedan)

 

Representantskapet

Listan till kommunfullmäktige står på dagordningen för representantskapet måndagen 26 februari. Mötet kommer också att behandla fyllnadsval till regionlistan samt det kommunala bolaget Visit Linköping co.

Alla medlemmar i Socialdemokraterna i Linköping är som vanligt hjärtligt välkomna och har yttranderätt, men det är endast de valda ombuden som har rösträtt.

OBS! Notera att representantskapet bara är en timma då delegationsträffen inför distriktets valkonferens sker efter mötet.

Handlingar inför mötet uppdateras efter hand här:

Förslag till dagordning 180226 RS

Förslag till fyllnadsval regionlista 20180226

Förslag KF-lista 180226

Inkomna nomineringar KF-2018 180226

Fyllnadsval Visit Linköping 180226

 

Förra representantskapet fattade beslut att skcika in ett remissvar till Hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Nedan följer det remisssvar som skickades in och de inkomna synpunkter som beaktats vid formuleringen av svaret.

Antaget remissvar 180129

Inkomna synpunkter HSV-program

facebook Twitter Email