Representantskap februari

Representantskap februari

25 Feb - 26 Feb KL: 18:00 - 19:00

Hej.

Alla medlemmar i Socialdemokraterna i Linköping är som vanligt hjärtligt välkomna och har yttranderätt, men det är endast de valda ombuden som har förslags- och rösträtt.

Innan mötet kommer det finnas möjlighet att få en dragning om den kommunala budgetprocessen tillsammans med KF-gruppen. Då samlas man en timma innan representantskapet startar.

 

OBS! Notera att representantskapet bara är en timma. Detta för att det ska vara en delegationsträff inför distriktsårskongressen samma dag.

facebook Twitter Email