Representantskap 26 november – TEMA Valanalys

26 Nov KL: 17:30 - 20:00
Fullmäktigesalen, Stadshuset, Linköping

Socialdemokraterna i Linköpings högsta beslutande organ, representantskapet, sammanträder måndagen 26 november kl 17:30-20:00. Mötet kommer ha TEMA – Valanalys. Den delen av mötet startar kl 17:30 och pågår till 18:30. Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att delta!

Mötet kommer också att besluta om verksamhetsplan och budget för 2019 samt remissyttrandet kring Östgötalinjen som partidistriktet arbetar fram. (Här kan du läsa remissunderlaget från partidistriktets styrelse)

Handlingar skickas ut så snart styrelsens förslag till beslut och dagordning är färdiga och länkar läggs in här nedan löpande.

1802 – Motion delade turer

Förslag till beslut 1802 – delade turer

Förslag till dagordning181126

1803 Mer politiskt utvecklingsarbete för S i Lkpg

Förslag till svar – motion 1803

Hantering av kränkande behandling 181113

Kalendarium 2019 med KF-grupp och KF

Budget 2019 förslag

Förslag till val kommunen (ej klar för publicering ännu)

Verksamhetsplan 2019 (ej klar för publicering ännu)

Förslag till remissvar Östgötalinjen (ej klar för publicering ännu)

facebook Twitter Email