Aktuellt

Hur ska Linköpings äldreomsorg styras?

Ett moderatlett styre i kommunen efter valet innebär att all äldreomsorg kommer upphandlas.

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019 visar planer på besparingar inom äldreomsorgen och utökade privatiseringar. Moderaterna skriver att de vill konkurrensutsätta äldreomsorgen mer för att minsta kostnaderna. Kristdemokraterna vill spara 11 miljoner kronor genom att öka upphandlingarna. – Vi socialdemokrater vill att majoriteten av äldreomsorgen ska drivas kommunalt. Vi vill se så lite vinstintressen som…

Läs mer

Fem nya trygghetsboenden i Linköping

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre ska brytas och tryggheten öka. Därför går Socialdemokraterna i Linköping till val på fem nya trygghetsboenden i kommunen där spadtag ska tas under nästa mandatperiod.

Allt för många äldre i Linköping lider av ofrivillig ensamhet något som ofta leder till ökad otrygghet. Därför vill vi öka antalet trygghetsboenden för att ge fler äldre ett boendealternativ som innebär att man har sitt eget boende, samtidigt som viss service finns. – Vi behöver fortsätta satsa på de äldre i Linköping och utveckla…

Läs mer

Budget 2019: 25 miljoner extra till äldreomsorgen

Idag presenterade vi tillsammans med våra samarbetspartier en satsning ur de kommande budgeten. 25 miljoner extra ska gå till en starkare äldreomsorg under 2019.

Äldrenämnden får 25 miljoner extra i budgeten för 2019. Det är pengar som ska gå till att fortsätta öka kvaliteten i Linköpings äldreomsorg och göra vår gemensamma välfärd starkare. – Linköping har en bra äldreomsorg, men vi vet att det finns äldre som känner sig ensamma och otrygga och det måste vi möta upp. Alla…

Läs mer

Nyanlända kvinnor ska snabbare komma i arbete

Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade hälften ett arbete efter tre år. För kvinnorna tar det längre tid. Socialdemokraterna i Linköping satsar därför särskilt på nyanlända kvinnor i kommunen.

En orsak till att det går snabbare för männen att få ett jobb är att många nyanlända kommer från länder där kvinnor inte arbetar i lika hög utsträckning som män. Kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Många har även låg utbildning. Våra vallöften är: Hälften av alla nyanlända kvinnor ska vara i arbete eller studier efter tre…

Läs mer
facebook Twitter Email