Budget 2019: 25 miljoner extra till äldreomsorgen

Idag presenterade vi tillsammans med våra samarbetspartier en satsning ur de kommande budgeten. 25 miljoner extra ska gå till en starkare äldreomsorg under 2019.

Äldrenämnden får 25 miljoner extra i budgeten för 2019. Det är pengar som ska gå till att fortsätta öka kvaliteten i Linköpings äldreomsorg och göra vår gemensamma välfärd starkare. – Linköping har en bra äldreomsorg, men vi vet att det finns äldre som känner sig ensamma och otrygga och det måste vi möta upp. Alla…

Läs mer

Nyanlända kvinnor ska snabbare komma i arbete

Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade hälften ett arbete efter tre år. För kvinnorna tar det längre tid. Socialdemokraterna i Linköping satsar därför särskilt på nyanlända kvinnor i kommunen.

En orsak till att det går snabbare för männen att få ett jobb är att många nyanlända kommer från länder där kvinnor inte arbetar i lika hög utsträckning som män. Kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Många har även låg utbildning. Våra vallöften är: Hälften av alla nyanlända kvinnor ska vara i arbete eller studier efter tre…

Läs mer

Vi vill förbättra barns läsande

Alla barn ska kunna läsa en enklare text när de går ut årskurs ett. Ojämlikheten i skolan ska brytas och därför vill Socialdemokraterna i Linköping förbättra läskunnigheten hos alla elever. Det är vårt vallöfte.

Läsförmågan bland barn och unga har försämrats. Den senaste PISA-rapporten visar även att elevernas familjebakgrund fått ökad betydelse för hur väl de lyckas i skolan. Linköping är en välmående kommun. Med tanke på våra förutsättningar borde fler klara grundskolan. Ska Linköping få Sveriges bästa skola behöver elevernas läskunnighet öka. Elever som behöver stöd ska få…

Läs mer

Vi vill bryta ensamheten bland äldre

Ingen äldre ska vara ensam. Så lyder vårt andra vallöfte som presenterades den 20 mars. Får vi fortsätta styra kommunen vill vi att alla äldre ska ha en plats i sitt närområde där de kan finna gemenskap.

Mer än hälften av alla äldre inom hemtjänst och särskilt boende känner sig ensamma. Så ser det ut i såväl Linköping som i övriga riket. Det är inte okej. Vi ska ha ordning och reda i äldreomsorgen, och här är Socialdemokraterna i Linköpings vallöften: Ingen äldre ska vara ensam Många äldre är ensamma och många känner sig otrygga…

Läs mer
facebook Twitter Email