Alliansen och SD röstade nej till rätt till heltid vid upphandling

Alliansen och Sverigedemokraterna säger sig vara positiva till att fler kvinnor ska kunna jobba heltid. Men de är inte beredda att använda vårt viktigaste verktyg - upphandling. Det klingar falskt.

På kommunfullmäktige den 6 november röstade Alliansen och Sverigedemokraterna nej till att införa rätt till heltid vid upphandlingar i Linköpings kommun. Konsekvensen blir att flera anställda inom till exempel städ och hemtjänst tvingas jobba deltid mot sin vilja. I sin tur innebär det att leva på en lägre lön och lägre pension än man önskar….

Läs mer

Nya kommunalråd och gruppledare

Socialdemokraterna i Linköping har utsett vilka som ska företräda partiet mandatperioden 2018-2022. Därmed har kommunalråd, gruppledare samt ledamöter och ersättare till nämnderna valts.

Kristina Edlund får fortsatt förtroende som gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping. Hon valdes även till kommunalråd och får sällskap av Elias Aguirre, Mikael Sanfridson och Mari Hultgren. Totalt har Socialdemokraterna fyra kommunalråd. Socialdemokraterna kommer även ha posterna som vice ordförande i samtliga nämnder och bolag i Linköping, förutom i bygg- och miljönämnden samt i Tekniska…

Läs mer

SD kan bli vågmästare i Linköping

Linköping riskerar att bli en kommun där Alliansen styr i minoritet och blir beroende av Sverigedemokraterna. Särskilt förvånande är att Liberalerna och Centerpartiet svikit löftet om att inte göra sig beroende av SD.

Linköping har historiskt haft styren över blockgränserna, med politiska företrädare som satt kommunens bästa före den egna prestigen. Den ordningen tycks vara på väg att frångås eftersom Alliansen vill styra i minoritet och därmed gör sig beroende av SD. – Vi är särskilt förvånade över att L och C redan svikit löftet om att inte…

Läs mer

Öppet brev till Moderaterna i Linköping

Linköpings äldre förtjänar svar – vilka boenden ska privatiseras?

I Corren den 10 augusti avslöjar Moderaterna i Linköping en del av sin plan för äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Linköping kommer privatiseras om Linköping får ett moderat styre. Fredrik Lundén säger att 30 procent av äldreomsorgen ska bedrivas i kommunal regi – det innebär att hälften av de i dag kommunala boendena kommer att privatiseras. Det är…

Läs mer
facebook Twitter Email